Dutch Classics nieuwsbrief januari 2019

For the English version, please scroll to the end of the Dutch version.

Is deze nieuwsbrief niet leesbaar? Lees dan de online versie. - Is this newsletter nog readable? Please read the online version.

Bij deze sturen wij u de eerste nieuwsbrief van 2019! We hopen dat 2019 een goed trainsimjaar zal worden met veel mooie add ons en veel goed nieuws. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de komende releases en over geplande activiteiten. Belangrijkste nieuws is de release van Materieel 1946 ELD4. Deze uitbreiding voor DTG Train Simulator 2019 zal vanaf komend weekend beschikbaar zijn. Met trots kunnen we aankondigen dat begin volgende week, dus na het weekend van 12 januari, Materieel 1946 ELD4 eindelijk beschikbaar zal zijn.

Release Dutch Classics Materieel 1946 ELD4

De treinstellen stonden al een aantal maanden gereed in de virtuele loc loods, in januari 2019 is het moment uiteindelijk gekomen voor de release van de vierwagen treinstellen Mat'46. In de afgelopen weken zijn de laatste kleine issues opgelost, is een aantal scenario's gemaakt en is de release voorbereid. Binnen enkele dagen zal de nieuwe add on in de shop verkrijgbaar zijn. De Materieel 1946 ELD4 treinserie is een serie karakteristieke treinstellen geworden die bij liefhebbers van klassiek materieel zeker niet in de collectie mag ontbreken!

Voor het ontwikkelen van de Mat'46 ELD4 treinstellen is de grondvorm van het materieel op een aantal punten aangepast ten opzichte van de in 2018 uitgebrachte ELD2 treinstellen Materieel 1946. De vorm en hoogte van het dak komt in de grote wereld namelijk overeen met de latere Materieel 1954 treinstellen; de positie en hoogte van ramen en kleurovergang tussen zijwanden en dak is destijds aangepast ten opzichte van Mat'46. De virtuele versie van Mat'46 komt nu nog beter overeen met dit ontwerp. Materieel 1946 ELD2 is eveneens op dit punt aangepast, zodat de twee treinseries weer perfect bij elkaar passen; details over de update van Mat'46 ELD2 vindt u hieronder. Een uitgebreid overzicht van de features van de ELD4 treinstellen is op de Dutch Classics website te vinden. De featurelijst komt grofweg overeen met de features van Materieel 1946 ELD2. Gebruik van simple mode en expert mode en gemengd bedrijf in combinatie met Materieel 1954, Materieel 1957 en Materieel 1946 ELD2 is met de treinstellen mogelijk.

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Een kleine verdere greep uit de specificaties van Materieel 1946 ELD4: interieur en buitenkant van de treinstellen is in hoog detail vormgegeven. Het interieur van de treinstellen is zowel op vereenvoudigde wijze vormgegeven voor het buitenaanzicht van de treinstellen als in hoog detail vormgegeven voor de passenger view. Hierbij is ook gekeken naar de toekomst. De ervaring leert dat capaciteit en snelheid van computers steeds groter wordt. Was een harddisk van 1 Terabyte bijvoorbeeld tien jaar geleden nog bijzonder, inmiddels zijn zelfs harddisks van één of meerdere Terabytes op basis van SSD technologie heel gewoon geworden. Was het gebruik van solid state harddisks een aantal jaren geleden een noviteit, inmiddels bezit de huidige generatie gamelaptops reeds een solid state harddisk die via de PCIE bus wordt aangestuurd, waardoor zeer hoge overdrachtsnelheden kunnen worden behaald. Daardoor kunnen grote hoeveelheden gedetailleerde content steeds sneller worden geladen. Tevens is het gebruik van hoge resolutie monitoren met 4K (3860x2160 pixels beeldresolutie) een aantal jaren geleden geïntroduceerd. De textures die voor Materieel 1946 ELD4 worden gebruikt, zijn in hoge resolutie samengesteld voor de passenger view en de cabview. Op monitoren met hoge resolutie komt het detailniveau zeer goed tot zijn recht. We leven nog wel met de beperking dat DTG Train Simulator functioneert op basis van DirectX 9, hetgeen het beschikbare pakket aan grafische effecten beperkt tot datgene wat in DirectX 9 beschikbaar is. DirectX 9 is een zogenaamde legacy technologie; de API voor DirectX 9 werd in de eerste versie reeds in 2002 geïntroduceerd, een jaar na release van de eerste versie van Microsoft Train Simulator; de laatste versie van DirectX 9 werd meer dan tien jaar geleden vrijgegeven. Het is daarom begrijpelijk dat DirectX het aantal grafische features beperkt. Anno 2008 waren de prachtige grafische effecten die je momenteel bij bijvoorbeeld  Train Sim World tegenkomt nog toekomstmuziek.

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Zonder maatregelen om de grafische effecten handmatig te verbeteren zouden de graphics maar een saai en vlak beeld vertonen. Het is wel mogelijk om op kunstmatige wijze licht- en schaduwwerking toe te voegen, waarvan door vele ontwikkelaars gebruik wordt gemaakt. Grafische effecten zijn normaliter op twee manieren mogelijk, namelijk via het gebruik van de beschikbare 'shaders' in een 3D pakket, voor zover deze door TS worden ondersteund. DTG TS ondersteunt een aantal shaders, bijvoorbeeld met gebruik van glanseffecten. Voor het realistisch weergeven van licht- en schaduwwerking ontbreken helaas veel mogelijkheden. Daarom wordt gebruik gemaakt van het pre-renderen van textures. Bij het pre-renderen van textures worden licht- en schaduweffecten en eventuele glanseffecten door het 3D pakket berekend. Het 3D pakket berekent dan voor elke texture waar schaduwen zouden moeten vallen (bijvoorbeeld in hoeken van ruimtes of onder banken) en waar het licht zou moeten vallen (bijvoorbeeld naast ramen van treinstellen in het interieur). De kwaliteit van het resultaat is afhankelijk van de instellingen van het 3D pakket. Het voordeel: 3D modellen zien er direct een stuk realistischer uit; het nadeel: het kost veel rekentijd om de textures voor de 3D modellen vooraf van kunstmatige light- en schaduwwerking te voorzien. Voor Materieel 1946 ELD4 zijn hiervoor honderden uren rendertijd gebruikt. Het resultaat is zowel in de passenger en cabview zichtbaar als bij het externe 3D model.

De systeemeisen voor Materieel 1946 ELD4 komen overeen met die van Materieel 1946 ELD2. Het gebruik van de 64-bits versie van Train Simulator, mits voorhanden is zeer aan te bevelen. Het gebruik van de 64-bits versie voorkomt issues met beschikbaar geheugen, omdat het te gebruiken geheugen van de computer bij gebruik van de 32-bits versie beperkt is tot 4 Gigabyte.

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Update Materieel 1946 ELD2

Materieel 1946 ELD2 is sinds januari 2018 beschikbaar. Tezamen met de release van Materieel 1946 ELD4 zal een  update van Materieel 1946 ELD2 verschijnen. De update van ELD2 en de ontwikkeling van ELD4 gaan hand in hand; de 3D modellen komen voor een deel overeen, omdat beide treinsteltypen uit dezelfde serie met dezelfde kenmerken stammen. Uiteraard is ook de grondvorm van Materieel 1946 ELD2 en ELD4 gelijk. Verder is net als bij Materieel 1954 uit Dutch Classics 6 en 8 de Ck, latere Bk treinstelbak (derde klasse, latere tweede klasse) hetzelfde. Voor de update van Mat'46 ELD2 is naast de buitenzijde ook het interieur aangepakt. Bij versie twee is het mogelijk om door een groot deel van het treinstel te wandelen als passagier, met uitzondering van de bagageruimte. Dit laatste heeft te maken besparing op het aantal details en daarmee besparing op het aantal computer resources dat in Train Simulator gebruikt wordt. Dit komt weer ten goede van de prestaties van de simulatie.
Ook deelt ELD2 een aantal textures met ELD4, zodat bij gemengd treinbedrijf met ELD2- en ELD4-treinstellen voorkomen wordt, dat dezelfde textures meerdere malen geladen dienen te worden. De functionaliteit in deze versie van de treinstellen is verder hetzelfde gebleven.

Verdere activiteiten

Een aantal uitbreidingen voor Train Simulator die onder de vlag van Dutch Classics beschikbaar gesteld worden, zijn inmiddels al enkele jaren oud. Na de release van Materieel 1946 ELD4 is een maand beschikbaar voor eventuele aanpassingen en nieuwe scenario's. Verder zal als eerstvolgende activiteit in februari 2019 de Dutch Classics NS 1300 locserie voorzien worden van een grote update. Deze prachtige krachtpatser van het Nederlandse spoorwegnet is klaar voor een grondige opfrisbeurt. Om deze opfrisbeurt mogelijk te maken is inmiddels al een aantal voorbereidingen getroffen.

Enige tijd geleden is een kleine grafische bug ontdekt in één van de 1200 locs. Hoewel de bug niet heel goed te zien is, verstoort deze het beeld van de loc. Deze bug wordt gedicht met een kleine update voor de 1200 die tzt beschikbaar zal zijn.

Na de update van de 1200 en 1300 locs zal een nieuw project worden gestart. De keus is gevallen op het maken van de virtuele versie van de DE1, ook wel bekend als de 'Blauwe Engel'. Deze zal het bijzonder goed doen op de niet geëlectrificeerde Nederlandse lijnen in Train Simulator.

Dutch Classics 4 - NS 1300-01


Dutch Classics Newsletter January 2019


Herewith we welcome you again with the first newsletter of 2019. We hope that 2019 will be a good year for trainsimming with beautiful new content for Train Simulator and with a lot of good Trainsimulator news. In this newsletter you find information about upcoming releases of Dutch Classics and also some news about planned activities. The most important news is the release of Dutch Classics Mat'46 (Class '46) ELD4, the classic four part EMU series. This beautiful add on for DTG Train Simulator 2019 will finally be available around the start of next week, so after the weekend of January 12. Subscribers of this newsletter are the first ones we present this news to.

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Release Dutch Classics, Materieel 1946 ELD4

We are proud to say that the moment for release of Dutch Classics, Materieel 1946 ELD4 has finally come. Actually, the trains that are part of this add on have been more or less ready for a few months. For several reasons, release of the add on was not possible yet. In the past weeks, a number of small technical issues has been solved. A number of simple scenarios has been prepared and the release is ready now. For those who do not know the Mat'46 EMU class, it is a characteristic class of EMU's which was developed in the second half of the 40s of the Twentieth Century; it is an add on that people who love classic trains in train simulator shouldn't miss in their collection. As you know, last year the two part EMU Mat'46 series (ELD2) was released. The ELD2 trainsets are similar in shape, the underlying design of the EMU's is the same too. For example, the second part of the ELD2 trainset with 3rd/later 2nd class is identical to the fourth ELD4 EMU part. However, after careful studying of photographs  after the release of the ELD2 EMU's, it was decided to change the shape of the3D models of the trains slightly. Of course, with this change, the MAt'46 two part EMU class in Dutch Classics 10 also needed to be changed. This means that Dutch Classics 10 has been updated. The features and improvements of Dutch Classics 11 have also  been implemented in Dutch Classics 10.  One of the interesting features of the EMU's is the fact that they did not have interior lighting with the modern tl lights, but were lit with classic light bulbs. In the first version of the ELD2 trainsets, the bulbs themselves could only be seen in the passenger view, in the second version you can see them from the outside too if you observe the trainsets from the right angle. A further overview of the features of the trainsets can be found on the product page on the Dutch Classics web site. Both simple mode and expert mode can be used with the trains, mixed services with the Mat'54 class EMU's and Mat'57 class EMU's from Dutch Classics 6 and 8 is also possible. The scripting makes sure that combined trains with EMU's of these different EMU classes operate without issues.


Dutch Classics Mat'46 ELD4

The interior and exterior of the trainsets have been recreated in high detail, with optimal detail for the passenger view and optimal performance with sufficient detail for the outside view. For the passenger view and the cab view, high resolution textures have been used which are partially shared between the ELD2 and ELD4 EMU's where possible in order to save computer resources. On monitors with high resolution the detailed textures are at their best, we were impressed by the quality on a 4k monitor. We still live with the limitation that DTG TS is based on DirectX 9. DirectX 9 is a legacy technology which has been introduced more than ten years ago. It is understandable that graphics effects that you can see in Trainsim World are not available in DTG TS. Although the shaders that can be used in the 3D models in DTG TS offer lots of options to add specular lighting or advanced transparency effects, without artificial light and shadow effects the interior of the trains would look boring and flat. Therefore, almost all interior parts, such as walls, seats, doors, etc.. have been pre-rendered with artificial light, shadow and specular effects where needed. Hundreds of hours or render time have been used to recreate realistic light and shadow effects in the interior and cab view The system requirements for Mat'46 ELD4 match those of Mat'46 ELD2. The use of the 64 bit version of DTG Train Simulator, when available, is advisable, because the memory limit of the 32 bit version is around 3.4 Gigabyte. In the past years, before the release of the 64 bit version of DTG TS, users were more and more complaining that Train Simulator would run out of memory in routes with high detail and a lot of rolling stock in sight. With DTG TS 64 bit, the practical limitation of add ons is the physical RAM size of the computer it is run on.

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Update Mat'1946 EMU's ELD2

Dutch Classics Materieel 1946 ELD2 has been available since January 2018. At the time of release of Dutch Classics Mat'46 ELD4, the update of Mat'46 ELD2 is also released. This is not without reason. Both EMU classes share a similar design and a number of textures that are used in ELD4 are also used in ELD2, as was said above. Moreover, the interior has been redesigned with the same level of detail as the ELD4 trainsets. This means that, just like in ELD4 you can move through a large part of the interior in the passenger view. An update to the most recent version of Dutch Classics 10 is delivered on request for those who own Dutch Classics 10.

Dutch Classics Mat'46 ELD4

Other development activities

A number of add ons for Train Simulator that are available under the Dutch Classics name are already a number of years old and deserve an update too. After the release of Dutch Classics Mat'46 ELD4, some will be done to provide updates to existing add ons. the first task is to update the NS 1300 engine series. This beautiful strong engine deserves an update to add features and to improve interior and exterior. Actually, some time ago, work has even started on this update.

The NS 1200 engine also goes back to the engine shed for some virtual  maintenance. Last year a small graphics bug was discovered in the 3D model of one of the NS 1200 engines. Although it is not very conspicuous, it spoils the exterior look of the engine; this bug  will be patched as soon as there is time to do so.

After the 1200 and 1300 engine updates, a new rolling stock class will be recreated for Train Simulator this year. It is decided that the next rolling stock class in the 12th Dutch Classics add on will be a diesel train, a rolling stock class also known as 'Plan X'

Dutch Classics 4 - NS 1300-02


U ontvangt dit bericht omdat u zich geregistreerd heeft voor nieuwsberichten van Dutch Classics. Indien u deze nieuwsberichten niet meer wilt ontvangen, kunt u een bericht versturen naar unscubscribe@dutch-classics.com.
You receive this message because you registered for news letters at Dutch-classics.com. If you do not want to receive these news letters anymore, please send a message to unscubscribe@dutch-classics.com.