Nieuws februari 2019

Na de release van Mat'46 ELD4 gaat de ontwikkeling verder met een grondige update van de 1300 locserie. Deze is inmiddels de virtuele werkplaats binnengereden en eveneens virtueel onder handen genomen. Zowel het uiterlijk van de locs als de werking ervan (op basis van scripting) worden aangepast op basis van de meest recente ervaringen en kennis.
De 1200 locs vertoonden een kleine issue in de weergave van het 3D model. Deze issue is eerder gemeld en inmiddels opgelost. Een update van de locs wordt beschikbaar gesteld via de updates downloadsectie.