Nieuws oktober 2020

Inmiddels zijn er 3D modellen van een drietal typen cabines van de 1300:

  • de klassieke cabine, in de vorm zoals deze bij aflevering vanuit de fabriek ingericht was
  • de klassieke cabine met aanpassingen
  • de gemoderniseerde cabine met aangepast bedieningspaneel

Tussen deze typen cabines zit een aanzienlijk verschil qua uiterlijk en functies. Het is interessant om te zien dat in de origineel uitgeleverde machine weinig plaats was voor comfort van de machinist: deze zat, net als in Mat'46 op een klapstoeltje.

Later is dit vervangen door een comfortabeler stoel. Verder was in de oudste uitvoering geen ATB kast terug te vinden, aangezien ATB pas in de jaren zestig van de 20e eeuw ontwikkeld werd. Voor de update van de 1300 wordt het middelste type cabine toegepast. Deze bevat wel de ATB kast en een aantal andere extra functies, maar de cabine is nog niet verbouwd. Dit type cabine is ook het type wat in de huidige versie van de 1300 in Dutch Classics 4 is terug te vinden. Verder is voor toekomstig gebruikt de zijgang in de loc in 3D vormgegeven, voor zover van deze zijgang een beschrijving en fotomateriaal beschikbaar is. Volgende stap is het definitief maken van de externe 3D modellen. In de externe uitvoering van de 3D modellen wordt een vereenvoudigde cabine ingebouwd omdat het er hierbij uitsluitend om gaat dat van buitenaf een herkenbare cabine te zien is, zonder te veel beslag te leggen op grafische resources. Het hoge detail is uiteraard in het 3D model in de cabview terug te vinden.
De komende tijd ligt de focus op de voltooiing van de update van de 1300 om nieuwe ontwikkelingen niet teveel in de weg te zitten.