Nieuws update 13 oktober 2021

De 1300 locs zijn inmiddels aan de binnen- en buitenkant gereed, met alle loc- en cabine varianten. Laatste twee punten waarop het vervolg zich richt zijn de de scripting en de handleiding. De scripting wordt voor de nieuwe versie aangepast. Dit is nodig om een aantal functies in de loc te laten werken. Desondanks blijft het een uitdaging om bepaalde zaken dien Train Simulator out-of-the-box zijn geregeld te corrigeren. Interessante 'feature' is bijvoorbeeld dat zonder aanpassing, de pantografen van een loc omhoog gestoken worden wanneer een loc bijvoorbeeld geduwd wordt. Via scripting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de locs zich op die manier gedragen. Ondersteuning van bijvoorbeeld de aanwezigheid van een spaarreservoir, een luchtreservoir dat kan worden gebruikt als backup indien niet voldoende remlucht aanwezig is, wordt ook via de scripting geïmplementeerd.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen wordt momenteel getest met het weatheren van locs. Sommige 1300-locs zagen er in aan het eind van hun economische levensduur vrij afgeleefd uit. Locs die uit de werkplaats rollen met verse, glanzende verf zien er in de dagelijkse weersomstandigheden, met invloeden van stof, regen, sneeuw en vervuiling aan de buitenzijde snel vervuild uit, voor het realisme is het natuurlijk mooi als we dit ook in Train Simulator goed kunnen nabootsen. Het weatheringproces vereist veel aandacht, en kijken naar foto's van locs uit de echte wereld om dit goed in Train Simulator te kunnen nabootsen.