Nieuws update NS 1300 april 2021

1300 Berlijns blauw
Dutch Classics

De familie is inmiddels weer compleet. Alle locs zijn geëxporteerd. Normaal gesproken is het in Train Simulator lastig om een goede indruk te krijgen van de omvang van locs. Wanneer je een menselijke figuur naast een 1300 loc ziet, zie je pas goed wat een imposante machine de loc is. De totale verzameling locs in deze add on is te groot om in één scherm te laten zien. Hieronder zijn de "moderne" uitvoeringen te zien. De screenshots zijn 'work in progress'. Hoewel de locs bijna gereed zijn voor packaging en release, ontbreken bij de BVerlijns blauwe uitvoering nog een aantal opschriften.

1300 locs moderne uitvoeringen

In bovenstaande screenshot zijn verschillende "moderne" varianten van de locserie naast elkaar geparkeerd. De geel grijze uitvoering kende zowel een variant met twee frontlampen als met drie frontlampen; sommige locs waren uitgevoerd met de "een been"-stroomafnemers. Al deze varianten zijn in de collectie opgenomen. Overigens bevat de huidige versie van de 1300 add on voor Train Simulator uiteraard ook deze varianten.